Banka ve Krediler

Ganyan Bayi Nasıl Açılır? Şartları Nelerdir?

Ganyan Bayi Nasıl Açılır? Şartları Nelerdir?

Günümüzde at yarışları çok büyük ilgi görmektedir. TJK bayi bundan dolayı girişimcilerin dikkatini çekmektedir. Bu bayilik için belirli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Ganyan bayilikleri Türkiye Jokey Kulübü Derneği tarafından verilmektedir. Bayilikle ilgili duyurular, derneğin internet sitesinden yayınlanmaktadır. İnternet sitesinden yayınlanan bilgilere göre bayilik başvurusunda izlenecek adımlar ve gerekli şartlar genel olarak şu şekildedir. Bayilik başvurusunu bayi sahibi ya da bayi sahibinin vekili tarafından yapılması gerekmektedir. Bunların haricinde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvurular Türkiye Jokey Kulübü Derneği birimlerine yapılabilmektedir. Bu birimler illerde bulunan Hipodrom Müdürlükleridir. Bu müdürlüklerden başvuru yapılabilmektedir. Bu müdürlükler Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Bursa, Şanlıurfa ve Elazığ’da bulunmaktadır. Burada belirtilen merkezler dışındaki yerlere yapılacak olan başvurular geçersizdir. Ayrıca başvuru mail, posta ya da faks yoluyla yapılamamaktadır.

TJK Bayi Başvuruları Hakkında Genel Bilgiler

TJK bayi olmak isteyenler müracaatlarını doğrudan yapmaları gerekmektedir. Bayilik hakiki kişilere verilmektedir. Hükmi şahıslara bayilik verilmeyecektir. Ayrıca şahısların ortaklılığı ile yapılan başvurulara da bayilik verilmeyecektir. Müracaatlar sonucunda, araştırma yapılacaktır. Bu araştırmalarda yanlış bilgi verenlerin müracaatları iptal edilecektir. Bayilik için bazı şartlar aranmaktadır. Bu şartlardan bazıları bayilik alanı içindir. Bayilik yapmak için düşünülen yerin işlek bir cadde üzerinde olması gerekmektedir. Yaya trafiğinin yoğun olması önemlidir. İşyerinin dükkân vasfında olması gerekmektedir. Bu dükkânın giriş katta olması da önemlidir. Bayilik için düşünülen dükkânların, diğer bayilerle arasında en 500 metre olması gerekmektedir. Daha yakın yerlerin bayilik başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca bayilik olarak düşünülen yerin Ganyan Bayiliğinin 12. Maddesinde yer alan hususlara uygun olması gerekmektedir.

TJK Bayi Olmak İçin Yapılacak Başvuruda İstenen Belgeler

TJK bayi olarak düşünülen dükkânda bazı şartlar arandığı gibi, bayilik için müracaat edecek kişide de bazı şartlar aranmaktadır. Bu şartların bir kısmı resmi evraklardan oluşmaktadır. İstenecek evraklar genel hatlarıyla şu şekildedir:

 • İlgili Müdürlüklerden temin edilebilen matbu dilekçe,
 • Müracaat edecek kişiye ait noterden onaylı nüfus cüzdanı örneği,
 • Son üç ay içerisinde alınmış olan ikametgâh belgesi,
 • Bayilik için başvuru yapan kişinin herhangi bir adli suçunun olmadığını gösteren son bir ay içinde alınmış olan adli sicil belgesi,
 • Kapsamlı bir özgeçmiş yazısı,
 • Öğrenim durumunu gösteren belgenin noter onaylı sureti,
 • Yeni çekilmiş olan vesikalık fotoğraf, (Fotoğrafların arkasına başvuran kişinin adının yazılması gerekmektedir.)
 • Bayilik olarak düşünülen yerin iç kısmının ve dış kısmının ayrıntılı fotoğrafları, (Fotoğrafların arkasına başvuran kişinin adının ve adresinin yazılması gerekmektedir.)
 • Bayilik için düşünülen yer ile ilgili belgeler, (Bayilik için düşünülen yer müracaat sahibinin ise dükkânın tapusunun bir örneği istenmektedir. Dükkân kira ise kira sözleşmesinin bir örneği istenmektedir. Başvuruda belirtilen dükkân henüz kiralanmamış ise kiralanması düşünülen dükkânın sahibinden, bayiliğin verilmesi halinde mevcut dükkânın 2 yıl kiraya verilebileceğini gösteren belge istenmektedir.)
 • Tetkik bedelinin yatırıldığına dair makbuz,
 • Bayilik için başvuru yapan kişi aynı zamanda Spor Toto bayisi ise bununla ilgili belgelerin suretleri, (Bayilik sözleşmesi ve satış raporları istenmektedir.)

TJK bayi olmak şartlar genel olarak bu şekildedir. Bunun dışında duruma istenebilecek başka şartlar da olabilmektedir. Bu şartlar sağlanarak başvurunun yapılması gerekmektedir. Şartlardan birinin ya da bir kaçının sağlanmaması durumunda yapılacak olan başvuruların reddedilme olasılığı çok yüksektir. Bu konuda gerekli özenin gösterilmesi gerekmektedir. TJK bayi olmak isteyenlerin işlerinde ciddi olmaları gerekmektedir. Kalitenin korunması adına Türkiye Jokey Kulübü Derneği çok titiz davranmaktadır. Şartlar yukarıda da belirtildiği gibi iki ana konu üzerinde toplanmıştır. Birincisi bayilik için düşünülen yerin özellikleridir. Herhangi bir yer, bayilik için kabul edilmemektedir. Yukarıda belirtilen şartlara azami uyulması gerekmektedir. İkinci olarak bayilik müracaatında bulunan kişi ile ilgili istenen şartlardır. Bu şartlar genellikle resmi evraklarla ilgilidir.

TJK Bayi Olmak İçin Yapılan Başvurunun Kabulü Durumunda İstenecek Olan Belgeler

TJK bayi olarak başvuran kişi, istenen bütün şartları sağlaması ve yapılan değerlendirme ile bayilik verilmektedir. Bayili verildikten sonra yeniden istenen belgeler vardır. Bu belgeler genel olarak şunlardır:

 • Son üç ay içerisinde Cumhuriyet Başsavcılıklarından alınmış olan adli sicil belgesi,
 • Bayinin açılacağı yerde bulunan belediyeden alınan işyeri açma ve tatil günleri çalışma ruhsatı,
 • Son üç ay içerisinde alınmış olan ikametgâh belgesi,
 • Nüfus cüzdanının noter onaylı sureti,
 • Bayilik açılacak olan yeri noter tasdikli tapusu ya da 2 yıllık kira sözleşmesi,
 • Öğrenim durumunu gösteren belgenin noter onaylı sureti,
 • Açılacak olan yerde telefon olduğunu gösteren belge,
 • Son bir ay içerisinde çekilmiş olan dört adet vesikalık fotoğraf,
 • Türkiye Jokey Kulübü Derneğinin hesabına 5.000 USD (5 bin Amerikan Doları) yatırıldığını gösteren nakit teminata ait banka dekontu,
 • Müdürlüklerden alınarak doldurulan örnek taahhütname, bayilik başvuruları kabul edilenlerden istenmektedir.

TJK bayi için yapılan başvurunun kabul edilmesi durumunda istenecek belgeler yukarıda belirtilmektedir. Bu belgelerin en kısa zamanda tamamlanarak ilgili yerlere teslim edilmesi gerekmektedir. Belgeleri zamanında tamamlamayanların ya da eksik teslim edenlerin bayilikleri iptal edilmektedir. Böyle bir durum yaşamamak için bu konuda özen gösterilmesi gerekmektedir. Bayilik başvurusunun kabulü ve istenilen belgelerin teslim edilmesinden sonra yapılacak son değerlendirme sonunda bayilik açılışı yapılabilmektedir. Daha önceden yapılan hazırlıklardan sonra bayiliğin açılması fazla zaman almamaktadır.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ