BIST 100 117.741 -0.56 | -657.57
BRENT PETROL 43,02 0.28 | 0.12
EURO 7.8243 0.01 | 0.0
EURO/USD 1.13968 -0.02 | 0.0
GRAM ALTIN 399.146 -0.04 | -0.16
USD 6.8625 -0.01 | 0.0
STERLIN 8.6333 0.2 | 0.02
BITCOIN/USD 9237,38
BITCOIN/TRY 63405,02

Girişimcilik Destek Programı Nedir? 2020

Girişimcilik destek programı; KOSGEB’in girişimcilere destek olmak amacı ile verdiği bir hizmettir. Girişimcilik destek programı; KOSGEB’in maddi olarak ve eğitim anlamında girişimcilere sunduğu hizmetleri kapsamaktadır. 100.000 TL geri ödemeli ve 50.000 TL geri ödemesiz olmak üzere toplamda 150.000 TL girişimcilere destek sunmaktadır.

KOSGEB Girişimcilik Destek Programının Kapsamı Nedir?

KOSGEB girişimcilik programının kapsamı şöyledir:

 • Program kapsamında uygulamalı girişimcilik eğitimi verilmektedir.
 • Yeni girişimcilere KOSGEB tarafından verilen destek bu program kapsamındadır.
 • İş Geliştirme Merkezi tarafından destek verilmektedir.
 • İş planı ödülü, girişimcilik programı kapsamında verilmektedir. Yıl içerisinde hazırlanan iş planları içerisinden birinciye 25.000 TL, ikinci iş planına 20.000 TL ve üçüncü en iyi iş planına 15.000 TL ödül takdim edilmektedir.

Girişimcilik Destek Programı Destek Unsurları Nelerdir?

Girişimcilik destek programı kapsamında verilen destekler şunlardır:

 • İşletme kuruluş desteği geri ödemesiz 2.000 TL’ye kadar verilebilmektedir.
 • İşletmenin kuruluş dönemindeki makine, teçhizat, ofis donanım ve yazılım desteği için verilen tutar 18.000 TL’dir. Geri ödemesiz bir destektir.
 • 30.000 TL işletmenin giderleri için destek olarak verilmektedir. Hibe verilen bir tutardır, geri ödeme istenmemektedir.
 • Sabit yatırım desteği olarak 100.000 TL verilmektedir ve geri ödeme talep edilmektedir.
 • İş Geliştirme Merkezi kuruluş desteği olarak 650.000 TL’ye kadar destek verebilmektedir. Bina tadilatı için 500.000 TL, mobilya donanım için 100.000 TL ve personel gideri için 50.000 TL vermektedir. İşletme desteği olarak ise 200.000 TL vermektedir. Bu destek kapsamında personel gideri olarak 100.000 TL, eğitim danışmanlık için 50.000 TL, tanıtım giderleri için 30.000 TL ve küçük tadilatlar için 20.000 TL verilmektedir. İş Geliştirme Merkezi verdiği destekler için geri ödeme talep etmemektedir.

Girişimcilik Destek Programı Başvurusu İçin Aranan Şartlar Nelerdir?

Girişimcilik destek programı başvuru şartları aşağıdadır:

 • 18 yaşın doldurulmuş olması gereklidir.
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olunmalıdır.
 • KOSGEB üzerinden başvurusu yapılan uygulamalı girişimcilik eğitiminin tamamlanmış ve sonucunda sertifikanın alınmış olması gereklidir.
 • Mevzu bahis olan işletmenin başvuru tarihinden sonraki 2 yıl içerisinde faaliyete geçmesi gereklidir.
 • Eğer açılacak olan işletme ortakların olduğu bir işletme ise; başvuru sahibinin en az %30 oranında hissesinin olması gereklidir.

Girişimcilik Destek Programı Kapsamında Desteklenen Sektörler Nelerdir?

Girişimcilik destek programının desteklediği sektörler aşağıda belirtilmiştir:

 • Madencilik ve taş ocakçılığı alanında destek verilmektedir.
 • Gıda ürünlerinin imalatı, balık unlarının üretimi, hayvanlarından yenilebilir ürünlerin üretimi gibi imalat sektörüne giren faaliyetlere destek verilmektedir.
 • Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı faaliyetlerine destek vermektedir. Elektrik sayaçlarının bakım ve onarımı, elektrik enerjisi üretimi, ana şebeke üzerinden gaz ticareti, gaz imalatı gibi faaliyetler buna örnektir.
 • Tehlikeli atıkların ıslahı, radyoaktif atıkların bertaraf edilmesi, materyallerin geri kazanılması, suyun toplanması, suyun arıtılması, inşaat atıklarının kaldırılması gibi konulardaki iyileştirme faaliyetleri girişimcilik destek programı kapsamındadır.
 • Bina inşaatı, havaalanı pisti inşaatı, tünel inşaatı, su kuyusu açma gibi inşaat faaliyetleri KOSGEB’in destekleri arasındadır.
 • Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı gibi faaliyetlere destek verilmektedir.
 • Toptan ve perakende ticareti KOSGEB destekleri kapsamındadır.
 • Demir yolu ile yük taşımacılığı, dolmuş ile şehir içi yolcu taşımacılığı, taksi taşımacılığı gibi ulaştırma ve depolama faaliyetlerine destek verilmektedir.
 • Tatil amaçlı pansiyon faaliyetlerine, konaklama yerlerine, öğrenci yurtlarına; yani konaklama ve yiyecek hizmeti veren işletmelere destek verilmektedir.
 • Yayımcılık faaliyetlerini kapsayan bilgi ve iletişim sektörü destek kapsamındadır.
 • Finans ve sigorta faaliyetlerine destek verilmektedir.
 • Destek verilen sektörlerden biri de mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetlerdir.
 • İdari ve destek hizmet faaliyetleri KOSGEB’in destek verdiği sektörler listesindedir.

Girişimcilik Destek Programına Nasıl Başvuru Yapılır?

Girişimcilik destek programı başvurusu için izlenmesi gereken adımlar aşağıda sıralanmıştır:

 • https://www.kosgeb.gov.tr adresi üzerinden KOSGEB’in veri tabanına kayıt olunması gereklidir.
 • Ardından işletmeye ait bir KOBİ beyannamesinin doldurulması gereklidir. Bu beyanname devamlı olarak güncel tutulmalıdır. Güncel olmayan beyannamelere sahip işletmeleri KOSGEB programlarına dahil etmemektedir.
 • KOSGEB’in herhangi bir desteğinden yararlanabilmek için uygulamalı girişimcilik eğitiminin alınması gereklidir. Bu eğitim başarı ile tamamlandıktan sonra destek başvurusu yapılabilmektedir.
 • Bir iş planı hazırlandıktan ve gerekli belgeler edinildikten sonra KOSGEB üzerinden ilgili desteğe başvuru yapılmalıdır.
 • KOSGEB iş planına önem vermektedir ve bazı destekleri sadece belirli bölgelere verebilmektedir. KOSGEB tarafından projeye onay verildikten sonra 2 sene içerisinde projenin hayata geçirilmesi gereklidir.
 • Ardından işletme faaliyete geçirilirken yapılan ve faturalandırılan harcamalar için gerekli destek KOSGEB’ten alınabilmektedir.

Uygulamalı Girişimcilik Eğitiminin Amacı Nedir?

Uygulamalı girişimcilik eğitiminin amaçları şunlardır:

 • Girişimcilerin bir işletmenin nasıl kurulduğunu öğrenmesini amaçlamaktadır.
 • Bir işletmenin yürütülmesi ve bu süreçte karşılaşılan problemlere karşı nasıl bir yol izlenmesi gerektiğini anlatmayı amaçlamaktadır.
 • Bir girişimcinin sahip olduğu sorumlulukları bildirmektedir.
 • İş planının nasıl hazırlanacağını, iş planında hangi bilgilerin nasıl verilmesi gerektiğini öğretmektedir.
 • Girişimciliğe dair bilgi ve deneyim kazanılmasına yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Uygulamalı Girişimcilik Eğitiminin Özellikleri Nelerdir?

Uygulamalı girişimcilik eğitimi ile ilgili bilinmesi gerekenler şöyledir:

 • 32 saatten oluşan bir eğitimdir.
 • Desteklere göre farklı eğitimler verilmektedir. 30 kişilik sınıflarda ders görülmektedir.
 • Dört ana modül üzerinden eğitim verilmektedir. Girişimcilik özelliklerinin keşfedilmesi ve sınanması birinci modüldür. İkinci modül, iş planı kavramı üzerinde durularak Pazar araştırması, pazarlama planı ve üretim planı gibi kavramlardan girişimciyi haberdar etmeye yöneliktir. Üçüncü modül iş planı için atölye çalışmaları yapılması üzerinedir. Dördüncü modül ise iş planının nasıl hazırlanacağı ve sunulacağı ile ilgilidir.
 • Uygulamalı girişimcilik eğitimini başarı ile tamamlayanlara girişimcilik sertifikası verilmektedir. Bu sertifika KOSGEB desteklerine başvurmak için gereklidir.
 • Eğitim için en az %80 oranında devam zorunluluğu bulunmaktadır.
 • Uygulamalı girişimcilik eğitimi ücretsiz bir eğitimdir.

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimine Nasıl Başvuru Yapılır?

Uygulamalı girişimcilik eğitimi başvuru adımları aşağıdadır:

 • KOSGEB’in web sitesinde uygulamalı girişimcilik eğitimlerinin duyuruları yer almaktadır. Bütün iller için duyurular ayrı ayrı bulunmaktadır. Hangi tarihlerde, nerede, hangi eğitmen ile, kaç katılımcı ile eğitimin verileceği ayrıntıları bu sayfada yer almaktadır. Bu duyurulara göre başvuru yapılmak istenen eğitimin belirlenmesi gereklidir.
 • Ardından başvuru yapabilmek için https://www.turkiye.gov.tr adresine giriş yapılmalıdır. Sağ üst köşedeki giriş yap butonuna tıklanmalıdır. T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile beraber giriş işlemi yapılmalıdır. E-devlet şifresi olmayanlar PTT şubelerinden ücreti karşılığında e-devlet şifresi alabilmektedirler veya diğer giriş seçeneklerini kullanabilmektedirler.
 • Sisteme giriş yaptıktan sonra e-hizmetler butonuna tıklanmalıdır.
 • Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı başlığına gidilmelidir.
 • Ardından uygulamalı girişimcilik eğitimi katılımcı başvurusu butonuna tıklanmalıdır.
 • KOSGEB’in uygulamasına yönlendirmektedir. Uygulamaya git butonuna tıklanmalıdır.
 • Açılan sayfadaki form doldurulmalıdır ve sonrasında başvuru işlemi tamamlanmış olmaktadır. Girişimcilik destek programı kapsamında belirtilen tarihte eğitime katılmak gereklidir.

KOSGEB İş Planı Örneği

KOSGEB Kira Desteği Nedir, Nasıl Alınır?

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Ziyaretçi Yorumları (0)

Yorum Bırakın

[ Yoruma cevap yazmaktan vazgeç ]
E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar (*) ile işaretlendi!