Kira Gelir Vergisi Nasıl Hesaplanır?

Mal sahipleri, iş yeri veya konutu kiraya verdikleri zaman, kiralamadan elde edecekleri gelir ile vergi vermekle yükümlü olurlar. Gelir Vergisi Kanunu uyarınca mal ve hakların mal sahipleri tarafından kiraya verilmesiyle elde edilen gelir toplamına gayrimenkul sermaye iradı adı veriliyor, bu gayrimenkul sermaye iradından ise azı belli şartlar durumunda gelir vergisi alınıyor. Kira gelir vergisi, sene içerisinde iki eşit takside bölünerek vergi şeklinde ödeniyor. Bu senelik taksitlerin ilki Mart ayında ödenirken, ikinci taksit ise Temmuz ayında ödemesi yapılıyor. Kira beyanlarının ödeme süreleri, yıllık olarak belirtilen son ödeme tarihlerine kadar yapılmaları önem taşıyor. Kira vergisi hesaplama sırasında dikkate alınması gereken bu tarihler yıllık olarak değişiklik gösterebiliyor olsa da, her yılın Mart ve Temmuz aylarında gerçekleştiriliyor.

Gelir Vergisi Kanunu ve Kira Geliri

Kira geliri kapsamında yer alan mal ve hakların tanımları Gelir Vergisi Kanununda yer alan 70. madde uyarında şu şekilde tanımlanıyor;

  • Bina, arazi, memba suları, maden suları, taş ocakları, madenler, çakıl ve kum istihsal alanları, kiremit ve tuğla harman yerleri, tuzlalar ve bu alanların ayrılmaz parçaları,
  • Dalyanlar ve voli mahalleleri,
  • Gayrimenkullerin ayrı şekilde kiraya verilebilen ayrılmaz parçaları ve teferruatlarıyla tesisat, döşeme ve demirbaş araçları,
  • İşletme, arama, imtiyaz haklarıyla ruhsatları, marka, ihtira beratı, ticaret unvanları, her türdeki teknik desen, resim, plan, model vb., ticaret ve sanayi, bilim dalında elde edilebilen formül ya da imalat usulü üstündeki kullanım hakları veya imtiyazları gibi haklar,
  • Telif hakkı,
  • Gemi ve motorlu tahliye ve tahmil araçları,
  • Motorlu nakliyat araçları, her türdeki motorlu araçlar, tesisat ve makineler ve bunlara ait eklentiler olarak belirtiliyor.

Kira Gelir Vergisinin Hesaplanmasında Dikkate Alınacak Unsurlar

Mükellef kişi, konutunu aylık olarak 300 TL ile kiralamış olursa, senelik olarak 3.600 TL tutarında kira geliri sağlamış olacaktır. Böylelikle elde edilecek konut hâsılatı tutarı 3.800 TL’den az olacağından beyan edilmez. İstisna tutarın üstündeki mesken kira gelirinin mal sahibi tarafından elde edilmesi durumundaysa senelik beyannameyle beyandaki kira gelir tutarından istisna tutarı düşülerek bir hesap alınacaktır.

Konut istisnası uygulamaları, yalnızca mesken olarak kiraya verilebilen taşınmaz gayrimenkullerden mal sahibi tarafından elde edilebilecek olan gelirler için uygulanır. İş yeri ve konut kira gelirlerinin beraber elde edilerek beyan edilmeleri durumunda, istisna tutarı yalnızca meskenin kira geliri için uygulanacaktır. İş yerinden elde edilecek olan kira geliri için bu istisna durumu uygulanmaz.

İş yeri ve konut gelirlerinin beraber elde edilerek beyanları durumunda, istisna tutarı yalnızca meskenin kira gelirine uygulanacaktır. İş yeri bu kira gelirine, istisna kira gelirinin yanı sıra zirai, ticari ya da mesleki olarak kazanç şeklinde beyan etmek zorunda kalan mal sahiplerinin 3.800 TL olan istisnadan yararlanamayacakları kira vergisi hesaplama işlemi sırasında göz önünde bulundurulmalıdır. Bunların yanı sıra 3.800 TL ve üstündeki mesken kira geliri elde eden bir mal sahibi, birlikte ya da ayrı ayrı olarak elde ettiği geliri, gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradıyla öteki kar ve iratlar için gayri safi tutarlardaki toplamın 110.000 TL’yi aşması halinde, 3.800 TL olan istisnadan faydalanamayacaklardır.

Kira Gelir Vergisinin Hesaplanması Örneği

Mükellef kişi, mesken olarak kiraladığı gayrimenkul ile 11.000 TL tutarında kira geliri, tümü tevkif olarak vergilendirilmeye tabi tutulmuş olan 32.000 TL tutarında iş yeri kira geliri, 83.000 TL tutarında da ücret geliri elde etmiş olarak örneklendirildiği zaman, mükellef kişinin elde etmiş olduğu kira gelirine istisna tutarı uygulanıp uygulanmayacağı durumu, bir önceki sene içinde elde etmiş olduğu gelirler toplamının 110.000 TL tutarı geçip geçmediği göz önünde bulundurularak tespit edilecektir.

Mükellefin elde ettiği gelirler toplamının (11.000 + 32.000 + 83.000 = 126.000 TL) ve bir önceki senede belirlenmiş olan 110.000 TL tutarını geçmesi sebebiyle 11.000 TL olan mesken kira geliriyle ilişkili olarak 3.800 TL olan istisna tutarından yararlanması mümkün değildir.

Bir mesken için birden fazla bireyin ortak olması durumunda, bu meskenden elde edilecek olan kira gelirlerinin vergilendirilme aşaması, her bir ortak birey için 3.800 TL tutarında istisna tutarı olarak ayrı ayrı şekillerde uygulanacaktır. Mirasın bireyler arasında paylaşılmamış olması gibi durumlarda, her bir mirasçı kişi istisna tutarından ayrı ayrı olarak faydalanabilecektir. Bir mükellef kişinin birden çok meskenden kira geliri elde ediyor olması durumunda, istisna tutarı kira gelirlerinin toplamı baz alınarak bir defa olarak uygulanır.

Götürü Gider ve Gerçek Gider Hesaplamaları

Götürü gider usulü olarak bilinen mesken kira gelirini tercih eden mükellef, konutun kira geliri beyanından istisna tutarının düşünmesi sonucunda geriye kalan miktarın, iş yeri için kira geliri beyanında bulunan mükelleften ise brüt kira geliri tutarının %25’i götürü gider olarak indirilecektir. Gerçek gider yönetiminin mükellef tarafından seçilmesi durumunda, mesken kira gelirinin istisna tutarına karşılık gelen tutar indirilmemiş olacaktır. Bu sebeple, mesken kira gelirine sahip olan mükelleflerin ilk olarak giderler toplamının istisna tutarına karşılık gelen miktarını hesaplamak olacaktır. İstisna tutarına karşılık gelmekte olan kısmın haricinde, gerçek gider tutarı indirim konusuna tabi tutulacaktır. İş yeri için elde edilen kira gelirinin istisna tutarı, belirtilen uygulamalara tabi olmayacağı için kira gelirinden gerçek gider tutarının bütünü indirilebilecektir.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
BENZER KONULAR
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

İLK YORUMU SİZ YAZIN