Kredi Dosya Masrafını İade Alabilir miyiz?

Bütün bankaların kredi kullandırmada müşterilerinden dosya masrafı adı altında almakta olduğu bir miktar ücret için geri ödeme yapmamaktadır. Ancak bu konuda dava açan ve Yargıtay on üçüncü dairesi emsal olacak bir karara imza atmıştır.

Yargıtay 13. Dairenin verdiği karar göre tüketici kanununa göre üç yıllık zaman aşımı dikkate alınmayarak, bu kanunun yerine borçlar kanunun ilgili maddesine göre 10 yıllık zaman aşımını dikkate almıştır. 10 yıllık bir süre içerisinde kullanılan bütün kredilerin kredi dosya masrafı iadesi tüketicilere verilerek emsal bir karar almıştır. Daha önceleri böyle bir kredi dosya masrafı iadesi söz konusu değildi. Yargıtay 13. Dairenin almış olduğu bu karar ile tüm kredi kullanan tüketicilerin ilgili kanun gereği kredi dosya masrafı adı altında alınan bu haksız paranın iadesini alabilmektedirler.

Yargıtay 13. Dairesi bu kararı 18 Eylül 2013 yılında alarak hayata geçirmiş ve 6502 sayılı yeni tüketici hakları kanununda yapılan değişikli ile 28 Mart 2014 yılında yürürlüğe girmiştir. Yapılan açıklama ile son on yılda tüm bankalardan kullandırılan kredi miktarının 75 milyondan fazla olduğunu ve bu kadar dosyanın dosya masrafı adı altında alınan haksız paranın tüketiciler tarafından nasıl geri alınabileceğini kamuoyu ile paylaşmışlardır. Kamuoyu ile paylaşılan bilgilere göre konut otomobil veya herhangi bir ihtiyaç kredisi alan tüketiciler istedikleri anda ilgili mercilere müracaat ederek dosya masrafı adı altında alınan bu parayı iade alabilirler.

Kredi Dosya Masrafı nasıl iade alınır?

Yargıtay 13. Dairenin vermiş olduğu emsal karar gereği bankaların tüketicilerden aldıkları kredilere mukabil dosya masrafı adı altında kesinti yaparak haksız olarak alınan paranın iadesine karar vermiştir. 6502 Sayılı Tüketici Kanununda meydana gelen değişiklik neticesinde 28 Mayıs 2014’de yürürlüğe girmiş ve dosya masrafının 2.000 TL’nin altında bulunan tüketicilerin yerleşim yerlerinde bulunan ilçe hakem heyetlerine başvurarak müracaat edebilirler. 2.000 TL ve 3.000 TL arası olan dosyaların ise illerde bulunan valiliğe bağlı il hakem heyetlerine müracaat yapılması gerekmektedir. Ayrıca 3.000 TL üzerinde bulunan dosyalar için ise Tüketici Mahkemelerin de dava açarak dosya masraflarını geri iade alabilirler.

Bu işlemlerin ardından Tüketici hakem heyetlerinin vermiş olduğu karar neticesinde taraflar 15 gün zarfında karara itiraz edebilirler. İtiraz edildiğinde Tüketici Mahkemesine dava açılması gerekmektedir. Dava görüldüğünde mahkeme yasaya uygun bir karar vererek tüketiciyi korumaktadır. Ayrıca hakem heyetlerinin vermiş oldukları kararlarda mahkemelerin verdiği kararlar gibi olup icra takibi başlatılabilir ve mahkemelere yapılmış olan itiraz verilen kararın uygulanmasına engel teşkil etmez.

Bankaların tüketicilerden haksız olarak aldıkları doya masrafları tüketici heyetlerince veya Tüketici Mahkemeleri tarafından tüketicilere kredi dosya masrafı iadesi olarak karar verilmektedir. Yargıtay 13. Dairesinin almış olduğu bu emsal karardan bütün tüketicilerin faydalanabileceğini unutmamalısınız. Bunun için en önemli nota ise uygun bir dilde yazılmış dilekçeyle müracaat edilmesi gerekmektedir. Ayrıca delil teşkil eden ve elinizde bulunan bankaya ait olan kredi sözleşmesi, hesap döküm belgesi ve dekontların tam olarak ilgili heyete verilmesi gerekmektedir.

Kredi Dosya Masrafı İadesi istenirken dikkat edilmesi gerekenler?

Bildiğiniz üzere bütün bankalar tüketicilere kredi kullandırmakta ve bu kullandırılan krediler üzerinden dosya masrafı adı altında bir miktar ücret almaktadırlar. Şayet tüketici bu ücreti ödemek istemezse banka kullanılacak olan krediyi vermemektedir. Mecburi olarak kesilen bu dosya masrafının iadesi için Yargıtay 13 dairesi, bankaların kesmiş oldukları dosya masraflarının iadesini sağlayacak bir karar imza atmıştır. Bu karar neticesinde dosya masrafı kesilen tüketiciler ellerinde bulunan belgeler ile bağlı bulundukları il ilçe hakem heyetlerine müracaat ederek dosya masrafının iadesini isteyebilirler.

Bankalar bu heyetlerin göndermiş oldukları ihbarnamelere itiraz ederek bu iadeyi yapmak istememektedirler. Bankaların tüketicilerden kesmiş oldukları dosya masrafı iadesi için yapılması gerekenler sırası ile şöyle olmalıdır. İlk önce Bağlı bulunduğunuz ilçe hakem heyetine giderek elinizde bulunan banka tarafından size verilmiş olan dekontlar, kredi sözleşmesi vs. eksiksiz olarak hakem heyetine vermelisiniz. Belgeleri verdiğiniz anda orada bulunan dilekçe örneğini uygun bir dil ile yazarak tam olarak ne istediğinizi belirtiniz. Hakem heyetinin size vermiş olduğu dilekçeyi doldurarak üç nüsha halinde çoğaltarak arkasına da nüfus cüzdanınızın fotokopisi elinizde bulunan belgelerin, dekontların fotokopilerini ekleyip hakem heyetine teslim ediniz. Bunun ardından hakem heyetinin sizin vermiş olduğunuz ikamet adresine göndereceği dilekçe neticesini bekleyiniz.

Hakem heyetleri ilgili bankaya ilgili konu ile alakalı gerekli ihbarları yaparak kredi dosya masrafı iadesi hususunda sizlere hukuki destek olacaktır. Akabinde her iki tarafında 15 günlük itiraz süresi başlayacak ve itiraz süresi bittiğinde hakem heyeti nihai kararı verecektir. Verilen karar neticesinde tüketicilere kredi kullandıran bankalar kredi dosya masrafı adı altında aldıkları ücreti iade etmek zorunda kalacaklardır. Bütün bunlara rağmen dosya masraflarını iade etmeyen banklara Tüketici mahkemeleri vasıtası ile dava açabilir dava sonucunda tüketicinin lehinde karar çıkması halinde alınan karar ile icra takibi başlatılarak dosya masrafını faizleri ile birlikte alabilirsiniz. Son olarak bu konuda hukuksuz davranan bankalar kredi dosya masrafları adı altında aldıkları bu ödemeleri yapmamak için süreci uzatarak farklı yöntemler ile tüketicilerden haksız olarak bir takım ücretler almaya devam etmektedirler.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
BENZER KONULAR
ZİYARETÇİ YORUMLARI
  1. recep kaya dedi ki:

    Makaleyi tam anlamıyla okuyup ince yerleri not aldım, iade başvurumu yapacağım bakalım nasıl sonuçlanacak.

  2. edip akıncı dedi ki:

    Eskiden bir ara kredi dosya masraflarını iade alabilirmiyim diye merak etmiştim yine aklıma takıldı, sonunda alıp alamayacağımı öğrendim.

BİR YORUM YAZIN