BIST 100 1.075 1.41 | 14.93
BRENT PETROL 45,03 1.42 | 0.63
EURO 8.5928 0.81 | 0.07
EURO/USD 1.17484 -0.31 | 0.0
GRAM ALTIN 477.419 0.08 | 0.4
USD 7.3103 0.36 | 0.03
STERLIN 9.5549 0.66 | 0.06
BITCOIN/USD 11902,26
BITCOIN/TRY 86888,9

Seyyar Satıcılık İçin Gerekli Belgeler Nasıl Alınır?

Seyyar satıcılık belgelerinin edinilmesi için seyyar satıcılık yapılacak olan yerin belediyesinden izin alınmalıdır. Seyyar satıcılık için izin başvurusu, gerekli belgelerin tamamlanması ve satıcılık yapılacak olan semtin belediye binasına gidilmesi ile yapılır. Belediyeden izin almak için götürülecek belgeler, kişiye ait kimlik bilgilerini gösteren ve kişinin gelir seviyesi hakkında durumunu aktaran evraklardır. Seyyar satıcılık izni için uyulacak şartları, seyyar satıcılık için izin ve ruhsat alımının nasıl sağlanacağını, satış sırasında yapılan denetimlere nasıl uygunluk sağlanacağını ve uygunluk sağlamayanlara yönelik yaptırımları, alt başlıklardan öğrenebilirsiniz.

Seyyar Satıcılık İçin İzni Şartları Nelerdir?

Seyyar satıcılık izni koşulları arasında her hangi bir bulaşıcı hastalığa sahip olunmaması gerekliliği yer alır. Seyyar satıcılık yapmak için uyulması gereken şartlar şu şekilde sıralanır:

 • Seyyar satıcılık gıda ürünleri satışı üzerinden yapılacak ise seyyar satış için ürünlerin alındığı firmanın, Türk gıda tüketimi ve üretimi koşullarına ve Türk Gıda Kodeksi yasal gerekliliklerine uyması gerekir.
 • Ürünler seyyar olarak satılırken, ürün alınan firmanın uygunluk belgesi seyyar satış yapan kişinin yanında bulunmalıdır.
 • Seyyar satıcılara yönelik yapılan denetimler sırasında uygunluk belgesi gösterilebilmelidir.
 • Seyyar satıcılık yapmak için izin alacak kişinin her hangi bir gelire sahip olmaması gerekir. Gelir kazancının olmadığı SGK belgesi ile kanıtlanır.
 • Seyyar satıcılık için sağlık raporu alınması gerekir. Sağlık raporu hastanelerden alınıp, kişinin her hangi bir bulaşıcı hastalığa sahip olmadığı kanıtlanmalıdır.

Bu şartların tamamlanması ile seyyar satıcılık için belediyelerden izin alınabilir. Belediyenin göstermiş olduğu seyyar satışa uygun bölgelerde, ürün satışı yapılarak kazanç elde edilir.

Seyyar Satıcılık İzni İçin Gerekli Evraklar

Seyyar satıcılık izni için gereken belgeler arasında sağlık raporu yer alır. Bu rapor kişinin bulaşı hastalığa sahip olmadığını kanıtlamak için gereklidir. Bulaşıcı hastalığa sahip olan kişiler, seyyar satıcılık için belediyelerden izin alamazlar. İzin başvurusu için gereken evraklar şu şekilde sıralanır:

 • Gıda satışı yapılacaksa malların alındığı firmaya ait gıda üretim uygunluğu ve izni belgesi,
 • Seyyar satıcılık yapacak kişiye ait nüfus cüzdanının fotokopisi,
 • SGK’dan alınacak belge. Bu belge kişinin her hangi bir gelire sahip olmadığını göstermelidir.
 • Hastaneden alınan sağlık raporu

Bu belgeler tam ve eksiksiz şekilde tamamlanıp, ikamet edilen yerin ve aynı zamanda seyyar satıcılık yapılacak yer olan bölgenin belediye binası gidilerek, izin talebinde bulunulmalıdır.

Seyyar Satıcılık Yaparken Uyulacak Kurallar

Seyyar satıcılık sırasında uyulacak kıstaslar arasında, seyyar satış yapılan bölümün çevresine her hangi bir tabure veya masa koymanın yasak olduğu ayrıntısına uyulması yer alır. Seyyar satıcılık yaparken uyulacak kurallar şu şekilde sıralanır:

 • Seyyar satıcılık sırasında bir iş kıyafeti giyilmelidir.
 • Seyyar satışın yapılacağı ve ürünlerin yerleştirileceği araç periyodik olarak temizlenmelidir ve bakımı yapılmalıdır.
 • Hijyen koşulları belediye tarafından yapılan ziyaretler ile denetlenir.
 • Zabıta Müdürlüğünün göstermiş olduğu bölgede satış yapılır. Bu bölgenin dışında satış yapmak yasaktır.
 • Satışı yapılan ürünler açık bir şekilde alıcılar tarafından görülebilmelidir.
 • Belediye’nin yaptığı denetimlerde talep edilen ve izin başvurusu için alınan evraklar her an gösterilebilmelidir.

Bu kurallara satış sırasında uyulması halinde, seyyar satıcılık yapılabilir. Kurallara uymayan kişiler, belirlenen bölgelerde satış işlemi gerçekleştiremez. Seyyar satıcılık izni için gereken şartlar, izin ve ruhsat alımının nasıl yapılıcağı, satış sırasında uyulması gereken denetim koşulları ve uymayanların karşılaşacağı yaptırımlar hakkında detaylı bilgileri, alt başlıklardan öğrenebilirsiniz.

Seyyar Satıcılık İçin İzlenecek Yöntem

Seyyar Satıcılık için izlenecek yol, üç farklı aşamanın gerçekleştirilmesi ile tamamlanır. Seyyar satıcılık yapmak isteyen kişiler üç farklı talep aşamasını tamalayıp, satış yapmaya başlayabilirler. Bu aşamlar şu şekilde sıralanır:

 • İlk aşamada, seyyar satıcılık izni almak için gerekli olan evraklar temin edilir.
 • İkinci aşamada, evraklar ile belediyeye ruhsat için başvuru yapılır ve izin alınır.
 • Üçüncü aşamada ise alınan ruhsat ile Zabıta Müdürlükleri’ne gidilerek satış yapılacak olan alan öğrenilir.

Bu aşamların tamamlanması ile ikamet edilen bölgede seyyar satıcılık faaliyeti sağlanıp, gelir elde edilir. Aşamlar hakkında detaylı bilgiler ve bu aşamlar için başvurunun nasıl sağlanacağı yazının alt başlıklarında, ayrıntılı biçimde işlenmektedir.

Seyyar Satıcılık Tezgahı Ruhsatı

Seyyar satıcı tezgahı için ruhsat alımı yapılırken, belediyelerden izin alınmalıdır. Seyyar satıcılar, ikamet ettikleri yerlerde seyyar satış yapabilirler. Seyyar tezgah ruhsatı alımı ile Zabıta Müdürlüklerinin seyyar satış yapılacak yeri, kişiye göstermesi sağlanır. Seyyar tezgah ruhsatına sahip olmayan kişiler, seyyar satıcılık yapamaz. Seyyar satıcılık tezgah ruhsatı, seyyar satıcılık için belediye izni başvurusu sırasında, kişiye teslim edilir.

Seyyar Satıcılık İzni Başvurusu Nasıl Yapılır?

Seyyar satıcılık izin müracaatı, kişinin ikamet etmiş olduğu semtin belediyesine yapılır. Örneğin kişi, Şişli’de ikamet ediyorsa, Şişli Belediye binasına başvuru sağlamalıdır. Başvuru için izlenecek adımlar şu şekilde sıralanır:

 • Seyyar satıcılık kişinin ikamet ettiği semtte yapılabilir.
 • Bu duruma bağlı olarak, kişi ikamet ettiği semte bağlı olan belediye binasına gitmelidir.
 • Belediye binasına gidilirken, kişinin nüfus cüzdanı fotokopisi, üretim belgesi, SGK kaydı belgesi, sağlık raporu belgesi yanında bulunmalıdır. Bu belgelere dair ayrıntılı bilgiler, üçüncü başlık içerisinden incelenebilir.
 • Belediye binasında bulunan çalışanlara belgeler iletilir ve seyyar satıcılık yapmak için izin alınmak istendiği belirtilir.
 • Bu talep üzerine çalışanlar izin talebi için dilekçe yazılmasına yardımcı olurlar. Dilekçenin yazımı sonrası belgeleri teslim alırlar ve belediye sistemine izin alındığına dair işlem bilgisini girerler.
 • İznin alınması ile birlikte, seyyar satıcılık yapacak kişiye, seyyar satıcılık için kullanılan, tezgah ruhsatı iletilir.

Bu adımların tamamlanması ile seyyar satıcılık yapılır. Ruhsat sahibi olan kişiler ikamet ettikleri semtin belirlenen bölgelerinde seyyar satış yaparak, gelir elde edbilirler. Satış yapılacak olan bölge hakkında detayları , alt başlıktan öğrenebilirsiniz.

Seyyar Satıcılık Yapılacak Alan

Seyyar satıcılık yapılacak yer, Zabıta Müdürlükleri tarafından seyyar satıcılara gösterilir. Seyyar satış yapılan alanlara dair ayrıntılar şu şekilde sıralanır:

 • Seyyar satış yapılacak alan, seyyar satış izni başvurusu sırasında ikamet edilen semtin sınırları içerisinde yer alır.
 • Seyyar satıcılar, seyyar satıcılık ruhasatını ikamet ettikleri semt dahilinde olan bölgeler için alabilirler.
 • Bu bölgeler belediye tarafından belirlenir.
 • Belirlenen bölgelerin adres bilgileri ise semtte bağlı olan Zabıta Müdürlüklerine iletilir.

Bu duruma bağlı olarak izni onaylanan kişiler, satış öncesi Zabıta Müdürlüklerine giderek, satış yapılacak adresin neresi olduğunu öğrenmelidir. Zabıtadan bu adresin nasıl öğrenileceği alt başlık içerisinde yer almaktadır.

Seyyar Satış Alanlarının Öğrenilmesi

Seyyar satış alanı adresi öğrenme işlemi için ikamet edilen semte bağlı olan Zabıta Müdürlüğüne gidilmelidir. Zabıta Müdürlüğüne gidilirken, belediyeden alınan ruhsat kişinin yanında bulunmalıdır. Seyyar satış alanının öğrenilmesi için izlenecek adımlar, şu şekilde sıralanır:

 • İkamet edilen semte bağlı Zabıta Müdürlüğüne gidilir.
 • Burada bulunana görevli kişilere, seyyar satış için alınan ruhsat gösterilir ve satış alanının öğrenilmek istendiği iletilir.
 • Bu talep üzerine görevliler satış yapılacak alanın kişiye gösterilmesini sağlar.

Görevliler ile gidilen ve kişiye gösterilen satış alanında, seyyar satıcı olarak çalışmaya başlanılır. Seyyar satıcılık sırasında yapılan denetimlere uygun yapıda satış yapılarak, gelir elde edilir.

Seyyar Satıcılık Denetim İşlemleri

Seyyar satıcıların denetlenmesi işlemi, seyyar satışın hijyen koşullarına uygun yapılıp yapılmadığının saptanmasını sağlar. Denetleme işlemlerine ilişkin ayrıntılar şu şekilde sıralanır:

 • Denetleme işlemleri belediye tarafından görevlendirilen kişilerce sağlanır.
 • Denetleme işleminin ne zaman yapılacağı hakkında belirli bir tarih verilememektedir.
 • Denetleme işlemi seyyar satıcıların faaliyet gösterdiği alanlarda her daim yapılabilir.
 • Zamansız yapılan denetleme işlemlerinde seyyar satıcıların, ruhsat belgeleri yanlarında bulunmalıdır.

Belediye’nin gösterdiği alanlarda seyyar satıcılığa devam edilebilmesi için denetleme işlemlerinde uygun çalışma koşulları sağlanmalıdır. Aynı zamanda, yasal evraklar her an gösterilebilmelidir. Denetleme işlemlerinde uygunluk sağlayan kişiler, seyyar satıcılık faaliyetine devam edebilir. Uygunluğun nasıl sağlanacağı alt başlık içerisinden öğrenilebilir.

Seyyar Satıcılık Denetlemelerine Uygunluk

Seyyar satıcıların denetlemeye uygunluğu için her daim yasal evrakların, seyyar satış yapılan araçta yer alması gerekir. Uygunluk için sahip olunması gereken koşullar şu şekilde sıralanır:

 • Belediye görevlileri tarafından denetleme gerçekleştirildiğinde, seyyar satış için alınan araç ruhsatı kişinin yanında olmalıdır.
 • Denetleme sırasında ürünlerin yer aldığı araç hijyen koşullarına uygun olmalıdır.
 • Ürünlerin yer aldığı araç kiralandıysa, kirası aksatılmadan ödeniyor olmalıdır.
 • Gıda satışı yapılıyor ise, gıdanın alındığı firmaya ait üretim uygunluğu belgesi, araç üzerinde asılı olmalıdır.
 • Satışı yapılan ürünler açık bir şekilde görülebilmelidir. Başka bir alanda depolanmış ve satışa sunulan ürün bulunmamalıdır.
 • Araç çevresine yerleştirilmiş tabure, masa gibi eşyalar bulunmamalıdır.

Denetimde bu koşulların sağlanması ile seyyar satıcılık yapılmaya devam edilir. Denetim koşullarına uymayanların, seyyar satıcılığa devam etmeleri mümkün değildir.

Seyyar Satış Aracının Kullanımı Nasıl Yapılmalı?

Seyyar satış araç kullanımı, ürünlerin muhafaza edilmesi için sağlanır. Kullanılan araçlar, denetim koşullarına uygun yapıda olmalıdır. Seyyar satış aracı kullanımında uyulması gereken şartlar şu şekilde sıralanır:

 • Seyyar satış aracında, unlu mamüller satışı yapılıyor ise ürünlerin bayatlamaması için uygun ısıtma sistemine sahip araçlar kullanılmalıdır.
 • Seyyar satış aracında hangi ürün satılırsa satılsın bakım ve onarım periyodik olarak yapılmalıdır.
 • Seyyar satış aracında, hijyen koşullarına uygunluk sağlanıp, her gün temizlik yapılmalıdır.
 • Seyyar satış aracının kirası düzenli olarak ödenmelidir.

Bu koşulların sağlanması ile seyyar satıcılık yapılabilir. Aynı zamanda, denetimlerden geçmek içinde aracın bu koşullara uygun olması gerekir. Seyyar satıcılığa dair tüm yasal belgelerin ve izinlerin alınması, araçta denetime uygunluk sağlanması ile uzun süreli seyyar satıcılık yapabilme olanağı sağlanır. Seyyar satıcılık aynı zamanda Zabıta Müdürlüğünce gösterilen noktaların haricinde yapılamaz.

Denetimlere Uymayan Seyyar Satıcılara Yaptırımlar

Seyyar satışta denetime uymayanlar için yaptırım, belediye görevlileri ve Zabıta Müdürlüğü görevlileri tarafından uygulanır. Seyyar satıcıların, satış kriterlerine uymaması durumunda uygulanan yaptırımlar şu şekilde sıralanır:

 • Ruhasata sahip olmayan satıcıların ürünlerine ve seyyar satıcılık araçlarına el koyulur.
 • Satış faaliyetinde hijyen koşullarına uymayan seyyar satıcıların araçlarına el koyulur ve para cezası uygulanır.
 • Satış faaliyetlerin, alıcılar tarafından görülemeyecek alanlarda ürün depolayan ve satan kişilere para cezesı kesilir.
 • Belirlenen bölgenin dışında satış yapan seyyar satıcıların araçlarına el koyulur.

Bu gibi yaptırımlara maruz kalmamak için kişiler, ruhsatlarını her daim yanlarında bulundurmalıdır. Satış araçlarının bakım onarım ve temizlik koşullarını uygun biçimde sağlamalıdır. Belediyenin uygun görmüş olduğu noktalar haricinde yerlerde, seyyar satış faaliyeti gerçekleştirilmemelidir.

KOSGEB Yeni Girişimci Desteği Nedir, Nasıl Alınır?

Ruhsatsız İşyeri Çalıştırmanın Cezası 2019

Ne İş Yapsam (İş Önerileri)

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Ziyaretçi Yorumları (0)

Yorum Bırakın

[ Yoruma cevap yazmaktan vazgeç ]
E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar (*) ile işaretlendi!